การปลูกข้าวโพด ตามแบบฉบับเกษตรกร

0 Comments
การปลูกข้าวโพด ตามแบบฉบับเกษตรกร

ข้าวโพด ถือเป็นพืชทางการเกษตรที่ขึ้นชื่อของไทย เพราะสามารถนำผลผลิตไปต่อยอดเป็นสิ่งต่าง ๆ ได้มากมาย ที่สำคัญข้าวโพดยังเป็นพืชที่ส่งออกอันดับต้น ๆ ของไทยด้วย หลายคนคงจะคิดว่าการปลูกข้าวโพดนั้นปลูกได้ไม่ยาก แต่ก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเช่นกัน บทความเกี่ยวกับการเกษตรวันนี้ จึงนำเอาแนวทาง การปลูกข้าวโพด ตามแบบฉบับเกษตรกร มาฝาก ส่วนวิธีการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตดี จะต้องทำอย่างไรบ้าง ตามไปศึกษาพร้อมกันได้เลยค่ะ

แนวทางการปลูกข้าวโพดให้ผลผลิตดี

เนื้อหา-1

ฤดูกาลที่เหมาะสม กับการปลูปข้าวโพด

 • ต้นฤดูฝน ปลูกได้ตั้งแต่ปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนมิถุนายน ตามสภาพฝนแต่ละพื้นที่
 • ปลายฤดูฝน ปลูกได้ตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคม-กลางเดือนสิงหาคม
 • ฤดูแล้ง ปลูกได้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-เดือนกุมภาพันธ์

วิธีการเตรียมดิน สำหรับปลูกข้าวโพด

ปกติแล้ววิธีการเตรียมดิน สามารถทำได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

 • วิธีการแรกเป็นแบบไถดะ การไถด้วยผาน 3 หรือผาน 4 ควรไถให้ลึกประมาณ 30 ซม.เพราะการไถลึก จะทำให้ดินเก็บน้ำได้มาก และตากดินไว้ประมาณ 10-15 วัน เพื่อทำลายวัชพืชและศัตรูพืชในดินบางชนิด
 • วิธีการต่อมาเป็นแบบไถแปร ควรไถด้วยผาน 7 โดยไถขวางรอยเดิมของไถดะเพื่อย่อยดินก้อนใหญ่ให้แตก ทำให้ดินมีความร่วนซุยมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เมล็ดพันธุ์งอกได้อย่างสม่ำเสมอ
เนื้อหา-2

แนวทางการปลูก และระยะของการปลูก

 • ส่วนแรกจะเป็นส่วนของการใช้เครื่องปลูก เลือกรูจานหยอดให้เหมาะกับขนาดของเมล็ดพันธุ์ ซึ่งจะระบุไว้ที่ถุง โดยทั่วไปจะใช้ระยะห่างระหว่างแถว 75 ซม. ระยะระหว่างหลุมประมาณ 20-25 ซม. โดยปริมาณเมล็ดที่ใช้จะประมาณ 3-3.5 กก./ไร่ และ จะมีจำนวนต้นข้าวโพด/ไร่ ประมาณ 8,533-10,600 ต้นต่อไร่ ควรหยอดเมล็ดข้าวโพดให้ลึก 2.5-3 นิ้ว
 • ส่วนแบบที่สองจะมาในรูปแบบของการใช้คนปลูก ในหลายพื้นที่โดยเฉพาะทางภาคเหนือ จะใช้เชือกในการกำหนดระยะให้มีระยะห่างระหว่างร่องประมาณ 70 ซม. แล้วใช้จอบขุด หยอดเมล็ด 1-2 เมล็ดแล้วกลบ โดยจำนวนเมล็ดที่หยอดและระยะห่างระหว่างหลุม ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์ว่า สายพันธุ์นั้นเหมาะกับการปลูกถี่ได้ดีเพียงใด

การดูแลโดยการใส่ปุ๋ย

ปกติแล้วเกษตรกรจะใช้ปุ๋ยสำหรับดูแลต้นข้าวโพด 2 แบบด้วยกัน

 • แบแรกเป็นแบบปุ๋ยรองพื้น ควรใส่รองก้นหลุม หรือโรยเป็นแถวแล้วกลบพร้อมปลูก ใช้ปุ๋ยสูตร 16-20-0 หรือ 15-15-15 ในปริมาณ 20 กิโลกรัม/ไร่
 • ส่วนแบบที่สองเป็นปุ๋ยยูเรีย เมื่อข้าวโพดมีอายุ 25-30 วัน ควรมีการใส่ปุ๋ยอีกครั้งหนึ่ง โดยใช้ปุ๋ยยูเรีย 46-0-0 ในปริมาณ 20-25 กิโลกรัม/ไร่

ซึ่งผู้ปลูกควรใส่ปุ๋ยพร้อมกับการกำจัดศัตรูพืชเมื่อข้าวโพดอายุได้ 20-35 วัน หรือสูงแค่เข่า โดยใส่แบบโรยข้างแถวให้ห่างจากโคนต้นประมาณ 1 คืบ แล้วใช้ดินกลบ

เนื้อหา-3

การเลือกปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินที่ปลูก

ส่วนนี้ถือเป็นส่วนสำคัญ ที่จะช่วยให้ผลผลิตของทุกท่านมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยสามารถแบ่งสภาพดินออกเป็น 4 ลักษณะด้วยกัน ดังนี้

 • ดินเหนียวสีดำ

ดินส่วนนี้จะมีฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์สูงกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  โดยโรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน ถ้าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน  แล้วพรวนดิน

 • ดินเหนียวสีดำ

หากเป็นดินส่วนนี้ จะต้องให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 25 กิโลกรัมต่อไร่  โดยโรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วันถ้าฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ต่ำกว่า 10 ส่วนในล้านส่วน ให้ปุ๋ยเคมีสูตร 20-20-0 อัตรา 40 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ยสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 21-0-0 อัตรา 20 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน  แล้วพรวนดินกลบ

 • ดินเหนียวสีแดง ดินเหนียวสีน้ำตาล หรือดินร่วนเหนียวสีน้ำตาล

ปุ๋ยที่เหมาะสมกับสภาพดินแบบนี้ คือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 หรือ 16-16-8 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และให้ปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ หรือสูตร 46-0-0 อัตรา 10 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดินกลบ

 • ดินร่วน หรือดินร่วนทราย

สุดท้ายเป็นดินร่วน หรือดินร่วนทราย สภาพดินแบบนี้ควรให้ปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือสูตร 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัมต่อไร่ รองก้นร่องพร้อมปลูก และปุ๋ยเคมีสูตร 21-0-0 อัตรา 30 กิโลกรัมต่อไร่ โรยข้างแถวหลังปลูก 20-25 วัน แล้วพรวนดินกลบ

และทั้งหมดนี้คือแนวทางทางการปลูกข้าวโพดให้ผลผลิตดี ตามแบบฉบับเกษตรกร ที่เรานำมาแนะนำทุกท่านค่ะ จะเห็นว่ามันจบแค่ในส่วนของการเตรียมหน้าดินสำหรับปลูกเท่านั้น แต่ที่เรานำเสนอเพียงเท่านี้ ก็เป็นเพราะว่าขั้นตอนการเตรียมหน้าดินนั้นสำคัญมากที่สุด หากท่านเตรียมหน้าดินได้ดีพร้อมสำหรับปลูก สุดท้ายแล้วผลผลิตที่ท่านคาดหวัง ก็จะออกมาดีเพราะสภาพดินที่เตรียมไว้มันสมบูรณ์สำหรับการเจริญเติบโตอยู่แล้วนั่นเอง หากใครที่กำลังมองหาไม้ยืนต้นราคาสูง นำไปปลูกเพื่อสร้างรายได้ เรามีมาแนะนำ กับ 5 ไม้ยืนต้นเนื้อดี ราคาสูง เป็นที่นิยมปลูกในปัจจุบัน

ทิ้งท้าย

วิธีออกกำลังกายรูปแบบใหม่ สำหรับสาวขี้เบื่อที่อยากมีหุ่นดี เชื่อว่าในโลกนี้จะต้องมีสาวๆ ที่อยากมีหุ่นสวยหุ่นฟิต แต่ก็มีความรู้สึกขี้เกียจออกกำลังกายในรูปแบบเดิมๆ อยู่บ่อยครั้งมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการเอาใจสาวขี้เบื่อที่อยากมีหุ่นฟิต และไม่ชอบออกกำลังกายด้วยวิธีเดิมๆ เราจึงนำ 5 วิธีออกกำลังกายซึ่งจัดเป็นวิธีออกกำลังกายรูปแบบใหม่ที่มีส่วนช่วยให้สาวๆ ทุกคนมีหุ่นที่ฟิตแอนด์เฟิร์มมาฝากกันค่ะ มาดูกันดีกว่าว่าวิธีออกกำลังกายรูปแบบใหม่จะมีอะไรกันบ้าง